Disclaimers met betrekking tot interpretatie testresultaten

ONZE TESTEN GEVEN GEEN ADVIES VOOR FOKKERIJBESLISSINGEN 
Onze DNA-testen bieden u inzicht in de samenstelling van het DNA van uw dier. Indien mogelijk proberen we u te informeren over de optimale keuze van testen voor uw persoonlijke situatie. Daarbij dient u zich te realiseren dat onze laboratoria niet verantwoordelijk zijn voor de fokkerijbeslissingen die u neemt. Dit wordt veroorzaakt door de complexiteit van de variatie in testen en rassen. Wij adviseren u voor advies, met betrekking tot fokkerijbeslissingen, contact op te nemen met uw (inter)nationale rasvereniging of dierenarts.

BINNEN EEN COMBINATIEPAKKET KAN EEN ENKEL RESULTAAT VAN EEN DNA-TEST ONTBREKEN OP HET RAPPORT 
Om technische redenen kan het voorkomen dat een laag percentage resultaten ontbreekt indien een combinatiepakket aangevraagd wordt.  Wanneer slechts één of twee van de markers binnen een combinatiepakket ontbreken na hertest , dan beschouwen wij een combinatiepakket als ´volledig gerapporteerd´. Ontbrekende testen binnen een Combinatiepakket worden niet terugbetaald.

COMBINATIEPAKKETTEN ZIJN NIET 100% COMPLEET
Vanwege het grote aantal publicaties in de wetenschappelijke literatuur, kunnen onze combinatiepakketten nooit 100% volledig zijn. We voeren tweemaal per jaar een ​​update van de pakketten uit. Bij deze aanpassingen van de samenstelling van een pakket wordt u inhoudelijk geïnformeerd over de argumenten voor het toevoegen en/of verwijderen van DNA-testen. Typische criteria zijn: a) wijziging in de rassen waarin een DNA-test gevalideerd is, b) het type ziekte en c) technische criteria.

NOOIT FULL-PROOF LINK TUSSEN TESTRESULTAAT EN ZIEKTESYMPTOMEN 
Over het algemeen zijn onze testen gebaseerd op wetenschappelijke publicaties. In deze artikelen wordt een ziekte of aandoening beschreven met gedetailleerde informatie over de symptomen en achtergrond van de DNA-test. Wij kunnen niet voorkomen, noch garanderen, dat een dier symptomen kan ontwikkelen op basis van andere, onbekende, genetische mutaties. Andersom zal om diverse redenen een ziekte niet altijd leiden tot symptomen. Daarom raden wij u aan contact op te nemen met uw lokale of internationale rasvereniging, Raad van Beheer of dierenarts voor fokkerij- of veterinair advies.