Nye tillegg tekst å oversette

VÅR TESTER GIR INGEN RÅD OM VALG KNYTTET TIL AVL.

Våre DNA-tester gi deg et øyeblikksbilde av DNA fra dyret ditt. I noen tilfeller vil vi å informere deg om det optimale panelet av markører som passer for deg personlig.

Vær likevel klar over at våre laboratorier ikke kan holdes ansvarlig for valg og avgjørelser som du tar i forhold til avl. Det anbefales derfor at du forhører deg hos din raseklubb, Norsk Kennel Klub eller veterinær.

NOEN GANGER VIL DET IKKE FORELIGGE RESULTATER FOR ENKELTMARKØRER I EN KOMBINASJONSPAKKE

Det er normalt at en lav prosentandel av testene kan mangle resultater fra enkeltmarkører på grunn av tekniske årsaker. Dersom det mangler resultater for flere enkeltmarkører vil prøven testes om igjen på laboratoriet. I de tilfeller hvor mindre enn XX prosent av markørene fortsatt mangler etter en gjentatt analyse, anses prøven for å være komplett og den rapporteres ferdig. Generelt vil manglende enkeltmarkører i en pakke ikke bli refundert.

PAKKER KAN VIRKE UFULLSTENDIGE

På grunn av det høye antallet publikasjoner i den vitenskapelige litteraturen blir våre testpakker aldri 100% ferdig utviklet. Vi har satt oss som mål å komme med en oppdatering av pakkene to ganger per år. Når pakkene oppdateres vil vi informere om årsakene til hvorfor markører legges til eller fjernes. Typiske kriterier for dette er a) i hvilke raser mutasjonene er beskrevet, b) hva slags sykdommer testene gjelder for og c) tekniske kriterier.

ALDRI FULLSTENDIG OVERENSSTEMMELSE MELLOM TESTRESULTATER OG SYMPTOMER PÅ SYKDOM

Generelt bygger våre tester på vitenskapelige publikasjoner og vitenskapelig informasjon for å beskrive hvor sikkert det er at det utvikles en sykdom, hyppighet av symptomer og så videre. Vi kan derfor ikke garantere at et dyr som viser symptomer ikke er basert på andre, ukjente, genetiske mutasjoner. Videre vil en sykdom ikke alltid gi symptomer, også dette av mange ulike  årsaker. Som en hovedregel anbefaler vi derfor at du tar kontakt med din raseklubb, Norsk Kennel Klub eller din veterinær for råd.