Kombinasjonspakker CombiBreed Katt

Under finner du alle tester som finnes i CombiBreed Katt kombinasjonspakke. For mer spesifikk informasjon om disse DNA-testene ber vi deg ta kontakt med våre lokale distributører.

Combination Packages (English)

Vær oppmerksom på at ikke alle genmarkører alltid vil bli påvist i kombinasjonstestene. Hvis du vil ha et resultat for en helt spesifikk markør anbefaler vi deg å bestille testen separat. På dette viset vil du sørge for at du alltid får et gyldig resultat.